Svenska English
Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: 1/23 Volt

Kultur- och språkprogrammet för barn och unga främjar nordiska möten och samarbete genom kultur och språk i Norden. Programmet stödjer projekt där ungas eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus och aktiviteterna får gärna bidra till deras förståelse för andra nordiska länders samt Färöarna, Grönland och Ålands språk och kultur.

(Obligatorisk)
OBS! Endast projekt som är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande samt delaktighet står i fokus kan söka om stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Den sökande skall vara bosatt/hemmahörande i ett av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland eller Åland.
(Obligatorisk)
OBS! Projektet skall genomföras i ett eller flera av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland eller på Åland.
(Obligatorisk)
OBS! Projektet skall genomföras som ett samarbete mellan partners från minst tre nordiska länder. Dvs. mellan Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och/eller Åland.
(Obligatorisk)
OBS! Volt stöder inte studieresor eller stipendier som avser undervisning. Vi hänvisar till Nordplus.
(Obligatorisk)
OBS! Du kan inte ansöka om övrigt stöd för samma aktiviteter från Nordisk kulturkontakt.