Svenska English

Välkommen!

Välkommen till Nordisk kulturkontakts sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt godkänna kontrakt och anmoda om utbetalning och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrannt före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Nordisk kulturkontakts tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du anmoda om ett nytt lösenord. Det gör du här.
Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
4/17 Mobilitetsstöd
Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum. Det ska ge enskilda individer och mindre grupper tillgång till kontakter, impulser, kompetens och kunskap från olika delar av regionen.
22.09 - 23.10.2017
1/18 NORDBUK-stödprogram
De främsta målsättningarna med stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.
28.12 - 01.02.2018
1/18 Stöd till residenscentra
Syftet med stödet är att konstnärsresidenscentra i den nordisk-baltiska regionen ska kunna ta emot professionella konstnärer och kulturutövare från andra nordiska eller baltiska länder. Residenscentrena ska kunna erbjuda konstnärerna vistelser med goda förutsättningar för koncentrerat arbete, möten med andra konstnärer samt möjliggöra kontakter med centrets omgivande konst- och kulturscen.
15.01 - 15.02.2018
1/18 Kortvarigt nätverksstöd
Syftet med nätverksstödet är att ge kulturaktörer i nordiska och baltiska länder möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Kan sökas av nätverk som ska samarbeta i upp till ett (1) år.
18.01 - 20.02.2018
1/18 Långvarigt nätverksstöd
Syftet med nätverksstödet är att ge kulturaktörer i nordiska och baltiska länder möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Kan sökas av nätverk som ska samarbeta i upp till tre (3) år.
18.01 - 20.02.2018
1/18 Kultur- och konstprogrammet
Programmet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.
05.02 - 06.03.2018
1/18 Volt
Kultur- och språkprogrammet för barn och unga främjar nordiska möten och samarbete genom kultur och språk i Norden. Programmet stödjer projekt där ungas eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus och där aktiviteterna bidrar till deras förståelse för andra nordiska länders samt Färöarna, Grönland och Ålands språk och kultur.
22.03 - 25.04.2018