Svenska English

Välkommen!

Välkommen till Nordisk kulturkontakts sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt godkänna kontrakt och anmoda om utbetalning och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrannt före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Nordisk kulturkontakts tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du anmoda om ett nytt lösenord. Det gör du här.
Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
3/17 Mobilitetsstöd
Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum. Det ska ge enskilda individer och mindre grupper tillgång till kontakter, impulser, kompetens och kunskap från olika delar av regionen.
21.07 - 22.08.2017
2/17 Kultur- och konstprogrammet
Programmet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.
18.08 - 20.09.2017
1/17 Långvarigt nätverksstöd
Syftet med nätverksstödet är att ge kulturaktörer i nordiska och baltiska länder möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Kan sökas av nätverk som ska samarbeta i upp till tre (3) år.
28.08 - 28.09.2017
2/17 Kortvarigt nätverksstöd
Syftet med nätverksstödet är att ge kulturaktörer i nordiska och baltiska länder möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Kan sökas av nätverk som ska samarbeta i upp till ett (1) år.
28.08 - 28.09.2017
3/17 NORDBUK-stödprogram
De främsta målsättningarna med stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.
08.09 - 09.10.2017