Svenska English

Välkommen!

Välkommen till Nordisk kulturkontakts sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt godkänna kontrakt och anmoda om utbetalning och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrannt före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Nordisk kulturkontakts tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du anmoda om ett nytt lösenord. Det gör du här.

Please note that the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture (Mobility funding, Network funding, Funding for artist residencies) only accepts applications in English.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2/18 Mobility Funding
Mobility Funding is granted for travels and stays within the Nordic region and the Baltic states. It provides individuals and small groups with access to contacts and sources of inspiration, skills and knowledge in different parts of the region.
01.03 - 04.04.2018
1/18 Volt
Kultur- och språkprogrammet för barn och unga främjar nordiska möten och samarbete genom kultur och språk i Norden. Programmet stödjer projekt där ungas eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus och där aktiviteterna bidrar till deras förståelse för andra nordiska länders samt Färöarna, Grönland och Ålands språk och kultur.
22.03 - 25.04.2018
2/18 NORDBUK-stödprogram
Stödprogrammets avsikt är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande inom kulturella, politiska eller sociala projekt och nätverk.
03.04 - 03.05.2018
3/18 Mobility Funding
Mobility Funding is granted for travels and stays within the Nordic region and the Baltic states. It provides individuals and small groups with access to contacts and sources of inspiration, skills and knowledge in different parts of the region.
23.07 - 22.08.2018
2/18 Kultur- och konstprogrammet
Programmet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.
20.08 - 20.09.2018
2/18 Short-term network funding
The idea behind funding networking activities is to make it possible for people in the arts and culture in the Nordic and Baltic countries to work together, forge partnerships and learn from each other. Available to networks planning to work together for up to one (1) year.
27.08 - 27.09.2018
3/18 NORDBUK-stödprogram
Stödprogrammets avsikt är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande inom kulturella, politiska eller sociala projekt och nätverk.
06.09 - 08.10.2018
4/18 Mobility Funding
Mobility Funding is granted for travels and stays within the Nordic region and the Baltic states. It provides individuals and small groups with access to contacts and sources of inspiration, skills and knowledge in different parts of the region.
21.09 - 22.10.2018