Svenska English
Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: 2/24 Kultur- och konstprogrammet

Programmet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Programmet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

(Obligatorisk)
OBS! Uppmärksamma vänligen att det inte är möjligt att söka stöd till projekt som inleds innan beslut om stöd har tagits och skickats ut till den sökande.
(Obligatorisk)
OBS! Projektet ska minst involvera deltagare från tre olika länder, varav två ska vara nordiska. Det är deltagarnas bosättningsland, inte nationalitet som är avgörande.
(Obligatorisk)
OBS! Programmet stöder inte turnéer med redan existerande verk.
(Obligatorisk)
OBS! Programmet stöder inte projekt utan andra aktiva samarbetspartner än konstnären själv. Detta gäller bland andra albuminspelningar eller soloutställningar.
(Obligatorisk)
OBS! Du kan inte ansöka om övrigt stöd för samma aktiviteter från Nordisk kulturkontakt.