Svenska English
Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: 1/24 Demos nätverk

Stödprogrammets avsikt är att stärka civilsamhället i Norden genom kulturella, sociala och politiska projekt och nätverk.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! För att kunna söka stöd ska organisationen vara etablerad i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland).
(Obligatorisk)
OBS!  Aktiviteten ska genomföras av partners från minst tre nordiska länder/områden. Stödet kan omfatta ytterligare samarbetsparter som inte är registrerade i Norden.
(Obligatorisk)
OBS!  Aktiviteterna ska startas för att utveckla samarbeten och/eller nya sätt att jobba tillsammans. Stödet ska bidra till att skapa nya kontakter inom sitt arbetsområde och till att ha kontakt med andra organisationer.
(Obligatorisk)
OBS! Du kan inte ansöka om övrigt stöd för samma aktiviteter från Nordisk kulturkontakt.