Svenska English
Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: 3/24 Norden 0-30 stödprogram

Stödprogrammets avsikt är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande inom kulturella, politiska eller sociala projekt och nätverk.

Stödprogrammets avsikt är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande inom kulturella, politiska eller sociala projekt och nätverk.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Bidrag kan beviljas till organisationer, grupper, kommuner, institutioner, föreningar eller nätverk. Stöd kan inte sökas för enskilda personer eller projekt som ligger utanför det sociala, kulturella eller politiska fält, t.ex. idrott.
(Obligatorisk)
OBS! Stöd kan inte sökas för organisationer eller nätverk som varken består av eller har erfarenhet av inkluderande arbete med, barn och unga.
(Obligatorisk)
OBS! Programmet stöder barn och ungas egna projekt.
(Obligatorisk)
OBS! Du kan inte ansöka om övrigt stöd för samma aktiviteter från Nordisk kulturkontakt.