Svenska English

Välkommen!

Välkommen till Nordisk kulturkontakts sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt godkänna kontrakt och anmoda om utbetalning och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrannt före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Språk! Du kan skriva ansökan på alla nordiska språk samt engelska, med undantag för Nordisk-baltisk Mobilitetsprogram för kultur som endast godkänner ansökningar på engelska.
Please note that the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture (i.e Mobility funding, Network funding and Funding for artist residencies) only accepts applications in English.

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2/24 Kultur- och konstprogrammet
Programmet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.
12.08 - 12.09.2024
1/24 Demos nätverk
Stödprogrammets avsikt är att stärka civilsamhället i Norden genom kulturella, sociala och politiska projekt och nätverk.
13.08 - 13.09.2024
3/24 Mobility Funding
Mobility Funding is granted for travels and stays within the Nordic region and the Baltic states. It provides individuals with access to contacts and sources of inspiration, skills and knowledge in different parts of the region.
20.08 - 20.09.2024
2/24 Short-term network funding
The idea behind funding networking activities is to make it possible for people in the arts and culture in the Nordic and Baltic countries to work together, forge partnerships and learn from each other. Available to networks planning to work together for up to one (1) year.
26.08 - 26.09.2024
1/24 Demos verksamhetsstöd
Demos verksamhetsstöd är ett nytt stöd för civilsamhällesorganisationer som jobbar för att stärka och främja nordiska samarbeten för invånarna i Norden. Stödet ansöks för en period på tre år (2025-2027) och går till organisationens ordinarie utgifter och verksamhet. Observera att Demos verksamhetsstöd inte är ett projektstöd!
01.09 - 30.09.2024
3/24 Norden 0-30 stödprogram
Stödprogrammets avsikt är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande inom kulturella, politiska eller sociala projekt och nätverk.
09.09 - 09.10.2024